2 maja 2017r. – dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

KONCERT DLA MICHAŁA ŁUCZAKA
7 marca 2017
PEKA 2017/2018
6 września 2017

2 maja 2017r. – dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

Zarządzenie nr 3/16/17

Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Arkadego Fiedlera w Czapurach

z dnia 28 września 2016r.

w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2016/2017

na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.) oraz § 5 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 października 2010 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. z 2010 r. Nr 186 poz. 1245, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców oraz Samorządu Uczniowskiego w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno‑wychowawczych, zarządzam, co następuje:

§1

  1. Wprowadza się do kalendarza roku szkolnego 2016/2017 dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych:

    – 31 października 2016r. (poniedziałek),

    16 czerwca 2017r. (piątek).

  2. W dniu, o którym mowa w pkt. 1 w szkole prowadzone będą zajęcia wychowawczo‑opiekuńcze dla uczniów, którzy przyjdą do szkoły zgadnie z planem lekcji i deklarowaną przez rodzica opieką świetlicową.

§2

  1. Wprowadza się do kalendarza roku szkolnego 2016/2017 dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych i opiekuńczych:

    – 2 maja 2016r. (wtorek).

  2. Zajęcia przypadające w ten dzień zostaną odrobione w sobotę, 10-06-2017r. (festyn rodzinny)

Dyrektor szkoły