Formy i terminy konsultacji z nauczycielami prowadzącymi zajęcia – rozdział 6