10 maja 2020

Sekretariat szkoły – godziny pracy

5 maja 2020

PROCEDURY PRZYJĘCIA DZIECKA DO GRUPY PRZEDSZKOLNEJ PODCZAS ZAMKNIĘCIA SZKOŁY Z POWODU COVID-19

Propozycja utworzenia grupy przedszkolnej od 11 maja 2020r. w godzinach od 6:30 do 17:00. Oświadczenie rodziców (pdf)
5 maja 2020

Komunikat dyrektora szkoły nr 4 – zawieszenie zajęć – zdalne nauczanie

16 kwietnia 2020

Komunikat dyrektora szkoły nr 3 – zawieszenie zajęć – zdalne nauczanie

16 kwietnia 2020

Godziny konsultacji pedagoga i psychologa szkolnego

2 kwietnia 2020

Zasady oceniania w okresie pracy online w edukacji wczesnoszkolnej – rozdział 7

Zasady organizacji zdalnego nauczania - informacje dla rodziców i uczniów Home rozdział 1 rozdział 2 rozdział 3 rozdział 4 rozdział 5 rozdział 6 rozdział 7