Kalendarz Roku Szkolnego 2016/2017

1 WRZEŚNIA Rozpoczęcie roku szkolnego
15 WRZEŚNIA (czwartek) Zebranie ogólne rodziców. Zebrania wychowawców z rodzicami (1)
14 PAŹDZIERNIKA (piątek) Święto Edukacji Narodowej (dzień wolny od zajęć edukacyjnych*)
31 PAŹDZIERNIKA(poniedziałek) Dzień wolny od zajęć dydaktycznych*
1 LISTOPADA (wtorek) Wszystkich Świętych ( dzień wolny od zajęć)
9 LISTOPADA ( środa) Zebranie wychowawców z rodzicami (2)
11 LISTOPADA (piątek) Narodowe Święto Niepodległości (dzień wolny)
7 GRUDNIA ( środa) Drzwi otwarte (3)
16 GRUDNIA Powiadomienie o grożących ocenach niedostatecznych (przedmioty), nieodpowiednich i nagannych zachowania
23 GRUDNIA – 1 STYCZNIA Zimowa przerwa świąteczna
6 STYCZNIA (piątek) Święto Trzech Króli (dzień wolny)
16 STYCZNIA Powiadomienie o przewidywanych śródrocznych ocenach z obowiązkowych zajęć edukacyjnych i zachowania.
25 STYCZNIA Rada Klasyfikacyjna za pierwsze półrocze
26 STYCZNIA (czwartek) Zebranie z rodzicami (4)
30 STYCZNIA – 12 LUTEGO Ferie zimowe
KONIEC I PÓŁROCZA
22 MARCA (środa) Drzwi otwarte (5)
13 KWIETNIA– 18 KWIETNIA Wiosenna przerwa świąteczna
1 MAJA (poniedziałek) Święto Pracy (dzień wolny)
2 MAJA (wtorek)* Dzień wolny (będzie odpracowany 10-06-2017)
3 MAJA (środa) Święto Konstytucji 3 Maja (dzień wolny)
9 MAJA Powiadomienie o grożących ocenach niedostatecznych, nieodpowiednich i nagannych zachowania
10 MAJA (środa) Zebrania z rodzicami (6)
10 CZERWCA (sobota) Obowiązkowy dzień zajęć szkolnych (odrobienie 2 maja) – Festyn środowiskowy 2017
12 CZERWCA Powiadomienie o przewidywanych rocznych ocenach z obowiązkowych zajęć edukacyjnych i zachowania
15 CZERWCA (czwartek) Boże Ciało (dzień wolny)
16 CZERWCA (piątek)* Dzień wolny od zajęć dydaktycznych*
19 CZERWCA Roczna Rada klasyfikacyjna
23 CZERWCA Zakończenie roku szkolnego 2016/2017
26 CZERWCA – 31 SIERPNIA Ferie letnie