KONTO RADY RODZICÓW

98 90480007 0000 4473 2000 0001

Szkoła Podstawowa im. Arkadego Fiedlera w Czapurach
 ul. Poznańska 78, 61-160 Poznań
 tel/fax: 061-893-95-67