Rok szkolny 2020/2021

PREZYDIUM RADY RODZICÓW

LP. FUNKCJA NAZWISKO I IMIĘ
1. Przewodniczący Rady Rodziców

 Kinga Materna

2. Z‑ca Przewodniczącego Rady Rodziców

Tomasz Mieloch

3. Skarbnik

Anna Krzyżaniak

KOMISJA REWIZYJNA

LP.

NAZWISKO I IMIĘ

1.

Anna Henschel

2.

 Andrzej Kantorski

3.

 Przemysław Przyjazny

RADY ODDZIAŁOWE 2020/2021