Rok szkolny 2016/2017

PREZYDIUM RADY RODZICÓW

LP. FUNKCJA NAZWISKO I IMIĘ
1. Przewodniczący Rady Rodziców

Kurek Agnieszka

2. Z‑ca Przewodniczącego Rady Rodziców

Parzęcki Michał

3. Sekretarz

Ratajczak Monika

4. Skarbnik

Hoffgunst Julita

KOMISJA REWIZYJNA

LP.

NAZWISKO I IMIĘ

1.

Dolata Ana

2.

Stasiak Magdalena

3.

Goderska Karolina

RADY ODDZIAŁOWE

LP. IMIĘ I NAZWISKO RODZICA KLASA
1. Magdalena Stasiak 0
2. Arleta Grochulska
3. Artur Przewoźny
4. Julita Hoffgunst I
5. Magdalena Szabelska‑Witkowska
6. Renata Sierszulska
7. Andrzej Marczak II A
8. Agata Lachman
9. Justyna Strzelczyk
10. Ana Dolata II B
11. Monika Koralewska
12. Paweł Smogulecki
13. Beata Górka III A
14. Kamila Dudzińska
15. Magdalena Konowałow
16. Karolina Goderska III B
17. Marta Mróz
18. Anna Pitoń

 

LP. IMIĘ I NAZWISKO RODZICA KLASA
19. Agnieszka Kurek IV
20. Sebastian Murawa
21. Agnieszka Możdżer
22. Michał Parzęcki V
23. Agnieszka Greguła
24. Monika Osuch
25. Monika Narowska VI A
26. Marlena Siepa
27. Katarzyna Zielińska
28. Monika Ratajczak VI B
29. Paulina Raczyńska
30. Zbigniew Witek