OPINIA RADY RODZICÓW – DNI WOLNE 2014/2015 w formacie PDF:
OPINIA RR dni wolne 14_15


OPINIA RADY RODZICÓW – PODRĘCZNIKI w formacie PDF:
OPINIA RR podręczniki 14_15


Uchwała nr 1/2014 Rady Rodziców Szkoły Podstawowej im. Arkadego Fiedlera w Czapurach z dnia 22 września 2014 roku w sprawie wprowadzenia programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki w formacie PDF:
UCHWAŁA RR prog prof wych 14_15