PLAN PRACY NA ROK SZKOLNY 2020/2021

Cele i zadania:

    1. Organizacja działalności kulturalnej, oświatowej i sportowej oraz rozrywkowej.
    2. Dbanie w całokształcie swojej działalności o dobre imię szkoły.
    3. Informowanie społeczności uczniowskiej o swoich przedsięwzięciach.
    4. Dbanie o bezpieczeństwo, ład i porządek na terenie szkoły, boisku i terenach przyszkolnych.
    5. Przedstawianie władzom szkoły opinii i potrzeb uczniów

Opiekun Samorządu Uczniowskiego:

mgr Joanna Adamczak-Komisarek