ZARZĄD SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

FUNKCJA

IMIĘ I NAZWISKO UCZNIA

PRZEWODNICZĄCA

Oliwia Kurek

ZASTĘPCA

Maciej Szulerowicz

SKARBNIK

Wiktoria Konowałów

SEKRETARZ (ogłoszenia)

Zofia Generowicz

MUZYKA

Jan Mroczkowski

GAZETKA

Weronika Ratajczak

PLAN SAMORZĄDU

Wiktoria Żukowska

OPIEKUN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO: mgr Elżbieta Kaczmarek