ZARZĄD SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

FUNKCJA

IMIĘ I NAZWISKO UCZNIA

PRZEWODNICZĄCY

  Zuzanna Stefańska

ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEJ

Zuzanna Konowałów

SEKRETARZ

Agata Nowak

CZŁONKOWIE

 Antonina Zaremba

Alicja Kozera

Jan Andrzejewski

OPIEKUN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO: mgr Joanna Adamczak-Komisarek