41. Uroczystość 50 lecia Szkoły Podstawowej im. Arkadego Fiedlera w Czapurach – 29 maja 2015