12 stycznia 2019 roku odbyło się coroczne KOLĘDOWANIE ŚLADAMI TRZECH KRÓLI
W KATEDRZE POZNAŃSKIEJ.

W kolędowaniu wzięli udział uczniowie z kilkudziesięciu szkół Wielkopolski. Szkoła Podstawowa w Czapurach była reprezentowana przez 12 muzyków. Muzykowanie na flażoletach z towarzyszeniem organów było dla wszystkich  dużym przeżyciem.