Klasa 7 wybrała się na wycieczkę POZAZIEMSKĄ do CENTRUM BADAŃ KOSMICZNYCH  PAN, OBSERWATORIUM  ASTROGEODYNAMICZNE w Borówcu