3 maja 1791r. Sejm Wielki uchwalił pierwszą w nowożytnej Europie, a drugą na świecie po amerykańskiej konstytucję. Corocznie upamiętniamy ten fakt, a 3 maja jest dniem wolnym od pracy i nauki. Również w tym roku odbył się uroczysty apel. Przygotowali go uczniowie z koła teatralnego wraz z chórem pod kierunkiem p. D.Rybak oraz p. K.Ziobro. Teksty recytowanych wierszy, śpiewanych piosenek, a na zakończenie słowa dyrektora p. Arkadiusza Jurka zachęciły do chwili refleksji nad tym, czym jest wolność, Ojczyzna i patriotyzm dla każdego z nas.