W tym roku uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019
odbyło się na boisku szkolnym, na tle nowo budowanej części dydaktycznej
Szkoły Podstawowej im. Arkadego Fiedlera w Czapurach.

Jak co roku, Pan Dyrektor Arkadiusz Jurek uroczyście powitał zaproszonych gości, nauczycieli, pracowników obsługi i administracji, rodziców i uczniów, z nadzieją na pracowity i obfity w sukcesy rok szkolny. A część artystyczną przygotowali uczniowie z klasy VI, pod okiem p. J.Adamczak-Komisarek i p. K.Ziobro.

 

 

Opublikowała: Lidia Jadowska