14 listopada 2019 r. uczniowie klasy 5a i 5b ubrani w maski przeciwpyłowe i przeciwgazowe i zaopatrzeni w transparenty z hasłami antysmogowymi wyruszyli na ulice Czapur i Wiórka. Uczniowie roznosili ulotki z informacjami dotyczącymi szkodliwości spalania śmieci. W szkole zorganizowali apel na temat skutków zanieczyszczenia powietrza.

Uczniowie klas piątych realizują projekt ekologiczny „Strażnicy Planety” , Dzień Czystego Powietrza to pierwszy etap realizowanej innowacji.