Komunikat dyrektora szkoły nr 4 – zawieszenie zajęć – zdalne nauczanie