16 kwietnia 2020

Godziny konsultacji pedagoga i psychologa szkolnego

2 kwietnia 2020

Zasady oceniania w okresie pracy online w edukacji wczesnoszkolnej – rozdział 7

Zasady organizacji zdalnego nauczania - informacje dla rodziców i uczniów Home rozdział 1 rozdział 2 rozdział 3 rozdział 4 rozdział 5 rozdział 6 rozdział 7
2 kwietnia 2020

Formy i terminy konsultacji z nauczycielami prowadzącymi zajęcia – rozdział 6

Zasady organizacji zdalnego nauczania - informacje dla rodziców i uczniów Home rozdział 1 rozdział 2 rozdział 3 rozdział 4 rozdział 5 rozdział 6 rozdział 7
2 kwietnia 2020

Wskazywanie, we współpracy z nauczycielami, źródeł i materiałów niezbędnych do realizacji zajęć, w tym materiałów w postaci elektronicznej, z których uczniowie lub rodzice mogą korzystać – rozdział 5

Zasady organizacji zdalnego nauczania - informacje dla rodziców i uczniów Home rozdział 1 rozdział 2 rozdział 3 rozdział 4 rozdział 5 rozdział 6 rozdział 7 Źródło: […]
1 kwietnia 2020

Warunki i sposób przeprowadzania egzaminu klasyfikacyjnego, egzaminu poprawkowego, sprawdzianu wiadomości – rozdział 4

Zasady organizacji zdalnego nauczania - informacje dla rodziców i uczniów Home rozdział 1 rozdział 2 rozdział 3 rozdział 4 rozdział 5 rozdział 6 rozdział 7
1 kwietnia 2020

Sposób informowania uczniów lub rodziców o postępach ucznia w nauce, a także uzyskanych przez niego ocenach – rozdział 3

Zasady organizacji zdalnego nauczania - informacje dla rodziców i uczniów Home rozdział 1 rozdział 2 rozdział 3 rozdział 4 rozdział 5 rozdział 6 rozdział 7