Bóbr – wyniki konkursu informatycznego
6 stycznia 2019
BALIK ŚRODOWISKOWY 8.02.2019r.
6 stycznia 2019

Konkurs „Oblicza Ojczyzny”

Konkurs ortograficzny „Oblicza ojczyzny” dla klas IV-VII

Informujemy , że w tym tygodniu (7.01.2019-11.01.2019) podczas zajęć języka polskiego odbędzie się konkurs ortograficzny dla wszystkich uczniów.

Celem konkursu jest sprawdzenie własnych umiejętności w zakresie poprawnego stosowania reguł ortograficznych oraz rozwijanie zainteresowań humanistycznych i dociekliwości poznawczej: językowej i historycznej.

Osoby, które najlepiej napiszą dyktando w grupie wiekowej IV-V oraz w grupie VI-VII otrzymają dyplomy i nagrody. W razie uzyskania takiej samej liczby punktów odbędzie się dogrywka dla tych osób.

Życzymy powodzenia!

organizatorzy konkursu
Danuta Rybak
Martyna Suska