PROCEDURY PRZYJĘCIA DZIECKA DO GRUPY PRZEDSZKOLNEJ PODCZAS ZAMKNIĘCIA SZKOŁY Z POWODU COVID-19

Komunikat dyrektora szkoły nr 4 – zawieszenie zajęć – zdalne nauczanie
5 maja 2020
Sekretariat szkoły – godziny pracy
10 maja 2020

PROCEDURY PRZYJĘCIA DZIECKA DO GRUPY PRZEDSZKOLNEJ PODCZAS ZAMKNIĘCIA SZKOŁY Z POWODU COVID-19

Propozycja utworzenia grupy przedszkolnej od 11 maja 2020r. w godzinach od 6:30 do 17:00.
Oświadczenie rodziców (pdf)