Procedury przyjęcia uczniów klas I-III na zajęcia opiekuńczo-wychowawcze