Procedury przyjęcia uczniów klas I-III na zajęcia opiekuńczo-wychowawcze

Komunikat nr 4 – zajęcia opiekuńczo-wychowawcze dla uczniów klas 1-3
21 maja 2020

Procedury przyjęcia uczniów klas I-III na zajęcia opiekuńczo-wychowawcze