Dni wolne od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2015/2016
27 września 2015
Wyjazd uczniów na „Podróże Guliwera” do Teatru Polskiego w Warszawie
3 października 2015

Projekt edukacyjny dla klas I-VI – „Jabłkowo-Marchewkowo” (2015/2016)

Opis projektu edukacyjnego dla klas I-VI realizowanego w roku szkolnym 2015/2016

jablkowo_m

„Jabłkowo-Marchewkowo”

marchew_m
Autorzy projektu: Natalia Piotrowska, Karolina Bekalarek, Maria Majchrzak
Odpowiedzialni za szczegółowe zadania opisane w harmonogramie: nauczyciele
Beneficjenci: uczniowie
 1. Cele ogólne projektu:
 2. Promocja szkoły w środowisku szkolnym i pozaszkolnym
 3. Promocja zdrowego odżywiania
 4. Poznanie wartości odżywczych warzyw i owoców
 5. Poznanie możliwości przygotowania różnych potraw, napojów z jesiennych warzyw i owoców
 6. Integrowanie społeczności szkolnej i poza szkolnej: uczniów i rodziców, nauczycieli
 7. Cele szczegółowe projektu:
 8. Zaangażowanie beneficjentów w realizację przyjętego planu pracy i harmonogramu.
 9. Nauczymy się rozpoznawać i nazywać owoce i warzywa.
 10. Dowiemy się, jakie wartości odżywcze mają dary jesieni dla naszego organizmu.
 11. Zaprojektujemy i wykonamy prace plastyczne i prezentacje multimedialne (j. polski,
 12. angielski).
 13. Rozbudzimy i rozwiniemy zdolności artystyczne i kulinarne.
 14. Nawiążemy współpracę z szkołami partnerskim projektu etwinning GIFTS OF AUTUMN.
 15. Nauczymy się piosenek i wierszyków o warzywach i owocach.
 16. Weźmiemy udział w konkursie na najlepszą prezentację.
 17. Korzystamy z zasobów Internetu w celu stworzenia jadłospisu dla ucznia szkoły podstawowej
 18. Uczymy się obliczać wartości kaloryczne.
 19. Uczymy się zamieniać jednostki wagi i objętości.
 20. Podsumujemy wszystkie działania w obecności beneficjentów.
 • Kompetencje kluczowe:
 1. Współpraca w grupie.
 2. Poszukiwanie informacji w różnych źródłach, porządkowanie i ich selekcja.
 3. Umiejętność dokonywania adekwatnej samooceny.
 4. Umiejętność planowania własnej pracy
 5. Zainteresowanie różnymi dziedzinami nauki
 6. Umiejętność komunikowania się
 7. Angażowanie rodziców
 8. Umiejętność uczenia się
 9. Produkty końcowe:
 10. Wypieki na bazie owoców i warzyw (jabłecznik, ciasto wędrowca), surówki
 11. Konkurs na najlepszą prezentację o zdrowym odżywianiu się (j.polski, j.angielski)
 12. Piosenki i wierszyki (edukacja wczesnoszkolna, j.polski, j.angielski)
 13. Gazetki promujące zdrowe odżywianie
 14. Uczniowie propagują zdrowy styl życia
 15. Uczniowie wiedzą jak istotne dla ich zdrowia jest spożywanie owoców i warzyw, znają ich wartości odżywcze
 16. Uzasadnienie realizacji projektu:

Zdrowie jest wartością nadrzędną, dlatego społeczność naszej szkoły w roku szkolnym 2015/16 weźmie udział w projekcie edukacyjnym „Jabłkowo – Marchewkowo”. Projekt ten ma na celu podniesienie świadomości uczniów, rodziców, pracowników szkoły na temat wpływu stylu życia na zdrowie, odwrócenie niekorzystnych tendencji dotyczących zwyczajów żywieniowych dzieci, a w szczególności niewystarczającego spożywania owoców i warzyw.

Dary jesieni to najwspanialszy dar jaki człowiek otrzymuje od natury. Owoce i warzywa stanowią ważny składnik codziennej diety. W ramach projektu, uczniowie będą gromadzić informacje na temat witamin zawartych w warzywach i owocach, a chroniących przed przeziębieniem oraz ryzykiem poważnych problemów zdrowotnych takich jak na przykład otyłość.

 1. Ewaluacja projektu:
 2. Ocena projektu przez beneficjentów z wykorzystanie metod ilościowych i jakościowych
 3. Zebranie zaobserwowanych efektów osiągniętych poprzez realizację projektu
 4. Podsumowanie w kontekście treści nauczania z podstawy programowej kształcenia ogólnego
 5. Własne spostrzeżenia.
Harmonogram działań w projekci

Działania

Termin realizacji

(1.)  Przygotowanie plakatów i prezentacji multimedialnych dotyczących zachowań prozdrowotnych i proekologicznych od 5 października 2015
(2.)  Wykonanie gazetek tematycznych październik
(3.)  Nauka piosenek i wierszy październik
(4.)  Wykonanie surówek, sałatek warzywnych i owocowych Październik – listopad
(5.)  Pisanie jadłospisów październik
(6.)  Tworzenie prezentacji październik – listopad
(7.)  Wyszukiwanie informacji o zdrowym żywieniu oraz wartości kalorycznych październik – listopad
(8.)  Wypiek ciast i ich degustacja październik – listopad
(9.)  Przepisy naszych nauczycieli – przygotowanie ulotek listopad
(10.)          Konkurs na najciekawszą prezentację listopad
(11.)          Parada warzyw i owoców – prezentacja klas 26 listopad