Projekt edukacyjny z języka angielskiego dla klas I-VI – „Gifts of autumn” (2015/2016)

Sprawdzian pisany z rodzicami – 12-10-2015
11 października 2015
Szkolny Dzień Życzliwości i Tolerancji – 24-11-2015
20 listopada 2015

Projekt edukacyjny z języka angielskiego dla klas I-VI – „Gifts of autumn” (2015/2016)

„Dary jesieni”

Autor projektu: Karolina Bekalarek
Odpowiedzialni za poszczególne zadania: Karolina Bekalarek
Beneficjenci: uczniowie

I. Cele ogólne projektu:

 1. Język projektu – język angielski
 2. Miejsce publikacji – platforma etwinninghttps://twinspace.etwinning.net/10195/home
 3. Promocja szkoły na platformie etwinning
 4. Nawiązanie współpracy ze szkołami partnerskimi projektu
 5. Poznanie kultury, zwyczajów żywieniowych i codziennego życia rówieśników z Unii Europejskiej
 6. Rozwijanie umiejętności językowych (komunikacja, słuchanie, wykorzystywanie wiedzy w praktyce)
 7. Promocja zdrowego odżywiania
 8. Poznanie możliwości przygotowania różnych potraw, napojów z jesiennych warzyw i owoców

II. Cele szczegółowe projektu:

 1. Zaangażowanie beneficjentów w realizację przyjętego planu pracy i harmonogramu
 2. Nawiążemy współpracę z szkołami partnerskim projektu etwinning GIFTS OF AUTUMN
 3. Nauczymy się rozpoznawać i nazywać owoce i warzywa w j. angielskim
 4. Konkurs dla uczniów klas 1-3 na logo projektu
 5. Konkurs dla uczniów klas 4-6 na prezentację GIFTS OF AUTUMN
 6. Rozbudzimy i rozwiniemy zdolności artystyczne i kulinarne
 7. Dowiemy się jakie są podobieństwa i różnice kulturowe, żywieniowe oraz życia codziennego innych uczestników projektu
 8. Nauczymy się komunikować z partnerami projektu
 9. Nagramy filmik, zrobimy zdjęcia, zaprezentujemy siebie, nasze zwyczaje
 10. Nauczymy się piosenek i wierszyków o warzywach i owocach
 11. Podsumujemy wszystkie działania w obecności beneficjentów

III. Kompetencje kluczowe:

 1. Współpraca w grupie
 2. Wykorzystywanie technologii TIK
 3. Umiejętność dokonywania adekwatnej samooceny
 4. Umiejętność planowania własnej pracy
 5. Umiejętność komunikowania się
 6. Angażowanie rodziców
 7. Umiejętność uczenia się

IV. Produkty końcowe:

 1. Logo projektu – konkurs
 2. Prezentacje GIFTS OF AUTUMN
 3. Komunikacja z partnerami projektu online, uczniowie potrafią się komunikować za pomocą nowoczesnej technologii
 4. Uczniowie wiedzą i potrafią korzystać z Internetu jako źródła informacji i komunikacji
 5. Uczniowie potrafią zaprezentować siebie, swój kraj i zwyczaje nie tylko kulinarne
 6. Uczniowie znają kulturę i styl życia partnerów projektu
 7. Uczniowie propagują zdrowy styl życia
 8. Uczniowie wiedzą jak istotne dla ich zdrowia jest spożywanie owoców i warzyw, znają ich wartości odżywcze

V. Uzasadnienie realizacji projektu:

Zdrowy styl życia, właściwe odżywianie to klucz do sukcesu. Komunikacja z wykorzystaniem nowoczesnej technologii, znajomość języków obcych i świadomość bycia Obywatelem Unii Europejskiej to umiejętności kluczowe w XXI wieku.

Posiadanie wiedzy na temat darów jesieni (owoców i warzyw), wykorzystanie walorów zdrowotnych, a także zaprezentowanie narodowych zwyczajów i tradycji przetwarzania owoców i warzyw w języku angielskim umożliwi naszym uczniom zaprezentowania swojej wiedzy i umiejętności w praktyce. Uczniowie, beneficjenci projektu będą uczyli się od siebie nawzajem.

VI. Ewaluacja projektu:

 1. Ocena projektu przez beneficjentów z wykorzystanie metod ilościowych i jakościowych
 2. Zebranie zaobserwowanych efektów osiągniętych poprzez realizację projektu
 3. Podsumowanie w kontekście treści nauczania z podstawy programowej kształcenia ogólnego
 4. Własne spostrzeżenia
Harmonogram działań w projekcie
Działania Termin realizacji
1.  Ogłoszenie konkursu na logo projektu październik
2.  Ogłoszenie konkursu na prezentacje październik
3.  Zaprezentowanie siebie partnerom projektu Październik – listopad
4.  Przedstawienie sposobów przetwarzania owoców i warzyw Październik – listopad
5.  Przepisy kulinarne listopad
6.  Spotkanie z partnerami projektu online listopad – grudzień
7.  Zdrowe świąteczne potrawy, tradycje kulinarne grudzień

daryjeseni_mKorelacja z projektem edukacyjnym „Jabłko-marchewka”