Projekt Edukacyjny dla klas I-VI – link do realizacji i podsumowania projektu

„Jabłkowo-Marchewkowo”

jablko_marchewka

„Dobrze jest kiedy pokarm jest lekiem a lek pokarmem”

Autorzy projektu: Natalia Piotrowska, Karolina Bekalarek, Maria Majchrzak
Odpowiedzialni za poszczególne zadania: nauczyciele
Beneficjenci: uczniowie

Cele ogólne projektu:

  1. Promocja szkoły w środowisku szkolnym i pozaszkolnym.
  2. Powiązanie wiedzy z różnych przedmiotów.
  3. Promocja zdrowego odżywiania.
  4. Poznanie wartości odżywczych warzyw i owoców.
  5. Poznanie możliwości przygotowania różnych potraw, napojów z jesiennych warzyw i owoców.
  6. Integrowanie społeczności szkolnej i poza szkolnej: uczniów i rodziców, nauczycieli.

Uzasadnienie realizacji projektu:

Zdrowie jest wartością nadrzędną, dlatego społeczność naszej szkoły w roku szkolnym 2015/16 brała udział w projekcie edukacyjnym „Jabłkowo – Marchewkowo”. Projekt ten ma na celu podniesienie świadomości uczniów, rodziców, pracowników szkoły na temat wpływu stylu życia na zdrowie, odwrócenie niekorzystnych tendencji dotyczących zwyczajów żywieniowych dzieci, a w szczególności niewystarczającego spożywania owoców i warzyw. Dary jesieni to najwspanialszy dar jaki człowiek otrzymuje od natury. Owoce i warzywa stanowią ważny składnik codziennej diety.


nasze_srodowisko


 

sienkiewicz