23-11-2016 – udział uczniów szkoły w I-wszym zarybieniu rzeki Warty
18 listopada 2016
Galeria 2016
7 lutego 2017

Przerwa świąteczna – organizacja opieki.

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Arkadego Fiedlera w Czapurach informuje, o możliwości zorganizowania dla dzieci zajęć opiekuńczo‑wychowawczych w dniach 27, 28, 29, 30 grudnia 2016r.

Rodzice, którzy mają taką potrzebę i chcieliby skorzystać w tych dniach z pomocy opiekuńczo‑wychowawczej szkoły proszeni są o złożenie wniosku skierowanego do dyrektora szkoły najpóźniej do 22 grudnia 2016r. (czwartek).

Ponadto dyrektor szkoły informuje, że w dniu: 23 grudnia 2016r. szkoła z przyczyn organizacyjnych będzie nieczynna.

Wzór wniosku do pobrania w sekretariacie szkoły lub ze strony internetowej.

Wniosek