Zasady oceniania w okresie pracy online w edukacji wczesnoszkolnej – rozdział 7

Formy i terminy konsultacji z nauczycielami prowadzącymi zajęcia – rozdział 6
2 kwietnia 2020
Godziny konsultacji pedagoga i psychologa szkolnego
16 kwietnia 2020

Zasady oceniania w okresie pracy online w edukacji wczesnoszkolnej – rozdział 7

Zasady organizacji zdalnego nauczania - informacje dla rodziców i uczniów
Home   rozdział 1   rozdział 2   rozdział 3   rozdział 4   rozdział 5   rozdział 6   rozdział 7