14 października 2015 – dzień wolny od zajęć dydaktycznych
8 października 2015
Projekt edukacyjny z języka angielskiego dla klas I-VI – „Gifts of autumn” (2015/2016)
21 października 2015

Sprawdzian pisany z rodzicami – 12-10-2015

 Główne cele sprawdzianu napisanego wspólnie z rodzicem

 • Stworzenie rodzicom warunków do obserwacji dziecka podczas wypełniania arkusza egzaminacyjnego w warunkach szkolnych i sytuacji organizacyjnej zbliżonej do sprawdzianu zewnętrznego,
 • Obserwacja i rodzicielska diagnoza zachowań dziecka w sytuacji wzmożonego wysiłku intelektualnego,
 • Obserwacja i rodzicielska diagnoza związana z radzeniem sobie przez dziecko z emocjami związanymi z nietypowymi warunkami przeprowadzania badania.
 • Rodzicielska diagnoza umiejętności matematyczno-polonistycznych dziecka.
 • Poznanie przez rodzica innych problemów edukacyjnych dziecka.
 • Zapoznanie rodziców z organizacją sprawdzianu zewnętrznego po klasie VI‑tej.

Drogi Rodzicu!

 • Pomagaj, ale w formie sugerowania, naprowadzania a nie rozwiązywania zadań za dziecko,
 • Zwróć uwagę na efektywne gospodarowanie przez dziecko czasem przeznaczonym na napisanie sprawdzianu (80’),
 • Zwróć uwagę na kolejność i rodzaj rozwiązywanych zadań z języka polskiego i matematyki.
 • Pamiętaj, że zadania otwarte są najwyżej punktowanymi zdaniami w teście,
 • Pamiętaj, że celem sprawdzianu jest obserwacja i wspieranie dziecka,
 • Nie strofuj, nie ponaglaj, wyciągaj trafne wnioski,
 • Zawsze możesz liczyć na wsparcie nauczycieli.

Facylitacja społeczna – termin ten oznacza wpływ obecności innych osób na poziom wykonania zadania.

Badania wskazują, że obecność innych czasem poprawia (facylitacja), a czasem pogarsza wyniki naszych działań (hamowanie). (…) Efekt facylitacji pojawia się w zadaniach prostych i łatwych, a efekt hamowania – w zadaniach trudnych. Definicja ta skłania do refleksji nad ocenianiem uczniów w warunkach nauki szkolnej i w warunkach egzaminu zewnętrznego.