Zobacz Szkolny Program Wychowawczy w formacie PDF:


 

Załącznik nr 1 do uchwały RR z dnia 23 września 2015r.

SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY
SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ARKADEGO FIEDLERA W CZAPURACH
WIZJA SZKOŁY