Grono pedagogiczne w roku szkolnym 2016/2017

Dyrektor Szkoły

mgr Arkadiusz Jurek

<dyrektor_spczapury@wp.pl>

Imię i nazwisko nauczyciela

Nauczany przedmiot, funkcja

Kontakt

mgr Izabela Potocka społeczny zastępca dyrektora szkoły, pedagog, logopeda izabela.potocka.spczapury@op.pl
mgr Elżbieta Kaczmarek kierownik świetlicy szkolnej, religia, świetlica szkolna elzbieta.kaczmarek.spczapury@op.pl
mgr Teresa Noculak edukacja wczesnoszkolna, świetlica szkolna teresa.noculak.spczapury@op.pl
mgr Lidia Matuszak
edukacja wczesnoszkolna, muzyka lidia.matuszak.spczapury@op.pl
mgr Barbara Jurek wychowanie fizyczne, biblioteka szkolna barbara.jurek.spczapury@op.pl
mgr  Sylwia Feldmann
muzyka, świetlica szkolna  sylwia.feldmann.spczapury@op.pl
mgr inż.  Maria Majchrzak matematyka, zajęcia komputerowe maria.majchrzak.spczapury@op.pl
mgr Danuta Rybak język polski, historia danuta.rybak.spczapury@op.pl
mgr Katarzyna Szabelska oddział przedszkolny katarzyna.szabelska.spczapury@op.pl
mgr Natalia Piotrowska edukacja wczesnoszkolna, plastyka natalia.piotrowska.spczapury@op.pl
mgr Karolina Bekalarek język angielski karolina.bekalarek.spczapury@op.pl
mgr Natalia Andrzejewska
edukacja wczesnoszkolna
mgr Magdalena Latos język polski, świetlica magdalena.latos.spczapury@op.pl
mgr Beata Wereniewicz
edukacja wczesnoszkolna  beata.wereniewicz.spczapury@op.pl
mgr Joanna Adamczak-Komisarek
przyroda, świetlica szkolna
mgr inż. Halina Kostecka WDŻ