wywiadowkaZEBRANIA Z RODZICAMI W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

15 WRZEŚNIA 2016 (czwartek)

Zebranie ogólne rodziców. Zebrania wychowawców z rodzicami (1)

9 LISTOPADA 2016 ( środa) Zebranie wychowawców z rodzicami (2)
7 GRUDNIA 2016 ( środa) Drzwi otwarte (3)
26 STYCZNIA 2017 (czwartek) Zebranie z rodzicami (4)
22 MARCA 2017 (środa) Drzwi otwarte (5)
10 MAJA 2017 (środa) Zebrania z rodzicami (6)