Godziny pracy świetlicy szkolnej 2018/2019

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

6:30 – 17:30

6:30 – 17:30

6:30 – 17:30

6:30 – 17:30

6:30 – 17:30