1. Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Arkadego Fiedlera przyjmuje skargi i wnioski w środy w godzinach od 13:00 do 14:00.
  2. W celu uszczegółowienia wizyty lub zmiany wyznaczonego terminu proszę zgłaszać przybycie w dni robocze pod nr tel. 61 8939 567 do godziny 14:00.
  3.  W przypadku nieobecności dyrektora szkoły skargę lub wniosek może przyjąć Pedagog szkolny codziennie w godzinach swojej  pracy.
  4.  Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Arkadego Fiedlera informuje, że udziela odpowiedzi na korespondencję otrzymywaną pocztą elektroniczną, która spełnia wymogi określone w art. 63 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.). Zgodnie z tym przepisem treść kierowanej korespondencji powinna zawierać:
  •  imię i nazwisko osoby, od której pochodzi,
  •  adres (kod pocztowy, miejscowość, ulica, nr domu),
  • przedmiot sprawy, której dotyczy.