Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Arkadego Fiedlera w Czapurach informuje, że szkoła nie prowadzi naboru do oddziału przedszkolnego na rok szkolny 2018/2019

Dyrektor szkoły

Arkadiusz Jurek