NABÓR 2017

Załączniki:
załącznik nr 1
załącznik nr 2
załącznik nr 3
załącznik nr 4
załącznik nr 5
załącznik nr 6
załącznik nr 7

HARMONOGRAM

Klasa pierwsza rok szkolny 2017/2018

Zasady  naboru do klasy pierwszej - pdf
Lp. Czynności rekrutacyjne Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

(zgłoszenie)

Termin w postępowaniu uzupełniającym

(wniosek)

1. Złożenie zgłoszenia lub wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

6 marca 2017r. – 24 marca 2017r do godz. 13:00

23 czerwca 2016r.- 30 czerwca 2017 do godz. 13:00
2. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym zgodnie z art.133 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59). do 28 marca 2017r. do 3 lipca 2017r.
3. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych. do 30 marca 2017 do godz. 13:00 od 4 lipca 2017 do godz. 13:00
4. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia. od 31 marca 2017r. – 6 kwietnia 2017r. do godz. 13:00 do 11 lipca 2017r. do godz. 13:00
5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych. do 7 kwietnia 2017r. do godz. 13:00

HARMONOGRAM

Oddział przedszkolny rok szkolny 2017/2018

Ważna informacja

1. W roku szkolnym 2017/2018 szkoła może zorganizować jeden oddział przedszkolny pod warunkiem zgłoszenia, pozytywnej weryfikacji oraz potwierdzenia przez rodziców woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia, dzieci w liczbie większej niż 12.
2. W przypadku nie spełniania warunku z pkt. 1 roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne dzieci będą realizowały w Publicznym Przedszkolu w Wiórku.
Zasady  naboru do oddziału przedszkolnego - pdf
Lp. Czynności rekrutacyjne Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

(wniosek)

Termin w postępowaniu uzupełniającym

(wniosek)

1. Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

1 marca 2017r.- 31 marca 2017r.

do godz. 13:00

13 kwietnia 2017r.- 25 kwietnia 2017r.

do godz. 13:00

2. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola publicznego i dokumentów potwierdzających
spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym zgodnie z art.131 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. -Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59).
do 4 kwietnia 2017r. do 27 kwietnia 2017r.
3. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych. do 5 kwietnia 2017r.

do godz. 13:00

od 28 kwietnia 2017r.

do godz. 15:00

4. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia. do 10 kwietnia 2017r.

do godz. 13:00

do 9 maja 2017r.

do godz. 15:00

5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych. do 12 kwietnia 2017r.

do godz. 13:00

do 12 maja 2017r.

do godz. 13:00