Sołectwa i Stowarzyszenia działające w obwodzie Szkoły

  1. Rada Sołecka Czapury – sołtys p. Waldemar Waligórski
  2. Rada Sołecka Wiórek – sołtys p. Marian Osuch
  3. Rada Sołecka Babki – sołtys p. Krzysztof Kłak
  4. Wiejskie Stowarzyszenie Integracyjne „WIESTIN” – prezes p. Ewa Gąsienica-Brożyńska
  5. Koło Emerytów i Rencistów Czapury-Wiórek „JEDNOŚĆ” – prezes p. Danuta Paszkiewicz