GODZINY PRACY ŚWIETLICY SZKOLNEJ W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

6:45 – 17:15

6:45 – 17:15

6:45 – 17:15

6:45 – 17:15

6:45 – 17:15