PLAN PRACY ŚWIETLICY SZKOLNEJ NA ROK SZKOLNY 2014/2015

CELE DZIAŁALNOŚCI ŚWIETLICY SZKOLNEJ:

 1. Zapewnienie opieki uczniom przed zajęciami lekcyjnymi i po ich zakończeniu.
 2. Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień uczniów z uwzględnieniem ich indywidualnych potrzeb.
 3. Integracja grupy rówieśniczej.
 4. Tworzenie optymalnych warunków rozwoju uczniów.
 5. Wdrożenie do przestrzegania obowiązujących norm i zasad wychowania.
 6. Propagowanie aktywnych form spędzania czasu wolnego.
 7. Zapewnienie uczniom możliwości rozwoju społeczno-moralnego.
 8. Pomoc w rozwiązywaniu trudnych sytuacji życiowych.
 9. Pomoc w odrabianiu prac domowych.
 10. Rozwijanie umiejętności pracy indywidualnej oraz współdziałania w grupie.
 11. Rozwijanie umiejętności manualnych.
 12. Wyzwalanie ekspresji twórczej dzieci.
 13. Rozwijanie poczucia odpowiedzialności za podejmowane działania.
 14. Wdrażanie do utrzymania porządku, poszanowania własności.
 15. Eksponowanie twórczości dziecięcej.
 16. Propagowanie zdrowego stylu życia, pobudzanie dzieci do pokonywania bezczynności, do aktywnego spędzania wolnego czasu.
 17. Wyrabianie właściwych nawyków higienicznych i kulturalnych oraz wdrażanie do systematycznej pracy.

PRZEWIDYWANE OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW:

 1. Dzieci nawiązują poprawne kontakty społeczne, podnoszą poczucie własnej wartości.
 2. Potrafią zorganizować swój czas wolny i pracę.
 3. Rozwijają swoje zainteresowania i uzdolnienia, potrafią prezentować swoje dokonania.
 4. Potrafią zaspokajać swoje potrzeby emocjonalne i poznawcze.
 5. Umieją poradzić sobie w trudnych sytuacjach (konfliktowych).
 6. Dbają o swoje zdrowie.
 7. Przestrzegają obowiązujących norm i zasad zachowania.

W RAMACH PRACY ŚWIETLICY SZKOLNEJ REALIZOWANE SĄ ZAJĘCIA:

 1. Rozwijające umiejętności manualne (zabawy konstrukcyjne, układanki, malowanie farbkami, rysowanie, kolorowanie, wycinanie, wydzieranie, sklejanie).
 2. Doskonalące umiejętność samodzielnego czytania i słuchania tekstu czytanego przez nauczyciela (czytanie bajek, wierszy, opowiadań, prasy dla dzieci).
 3. Wzbogacające posiadane wiadomości, zaspokajające ciekawość świata (czytanie książek, encyklopedii, rozmowy i pogadanki z dziećmi, zabawy tematyczne, gry dydaktyczne i edukacyjne).
 4. Kształtujące umiejętności wypowiadania się na zadany i dowolny temat, formułowanie pytań i odpowiedzi (rozmowy i pogadanki z dziećmi).
 5. Kształtujące umiejętność wykorzystywania zdobytej wiedzy (konkursy, quizy, rozwiązywanie i układanie krzyżówek, zagadek, gry dydaktyczne, układanki, zabawy tematyczne, odrabianie prac domowych).
 6. Wyzwalające ekspresję twórczą (pisanie  bajek, opowiadań, prace plastyczne, zabawy konstrukcyjne, zabawy tematyczne, inscenizacje, zajęcia muzyczne).
 7. Zwiększające sprawność fizyczną, wyrabiając koordynacje ruchową (gry i zabawy ruchowe w sali i boisku szkolnym).
 8. Relaksujące i wyciszające (relaks przy muzyce, oglądanie bajek, dowolne zabawy dzieci).

ZAJĘCIA W ŚWIETLICY SZKOLNEJ W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 BĘDĄ PROWADZONE WOKÓŁ NASTĘPUJĄCYCH HASEŁ TEMATYCZNYCH:

Wrzesień (4)

 1. Witaj szkoło!
 • Zapoznanie nowych dzieci z zasadami obowiązującymi w świetlicy, przypomnienie regulaminu świetlicy
 • Gry i zabawy integrujące grupę
 • Porządki w zabawkach, przyborach, przypomnienie zabaw, gier i rodzajów zajęć prowadzonych w świetlicy
 • Zawarcie Kontraktu
 • Praca plastyczna „Wesoła Szkoła”
 1. Zapoznajemy się ze świetlicą i bezpieczeństwem
 • Zapoznawanie z pomieszczeniami i miejscami na terenie szkoły, z których korzysta świetlica: pracownia komputerowa, boisko, plac zabaw, sala gimnastyczna – przypomnienie zasad obowiązujących w tych miejscach
 • Opowiadanie przeżyć wakacyjnych
 • Tworzenie wakacyjnych zagadek i rebusów
 • Gry i zabawy integrujące grupę
 1. Wakacyjne wspomnienia
 • Pogadanka o wspomnieniach i przeżyciach wakacyjnych
 • Rysunki i kolorowanki wakacyjne
 • Wykonanie planów lekcji na cały tydzień
 • Kalambury dotyczące wakacyjnych zajęć
 1. Wiatr – nasz przyjaciel
 • W czym pomaga nam wiatr? – ukazanie pożytecznych sposobów wykorzystania wiatru
 • Praca plastyczna: „Kolorowe latawce”
 • Słuchanie odgłosów wiatru i burzy, naśladowanie dźwięków
 • „Wiatrak Tertuś” – czytanie opowiadania i rozmowa o jego przesłaniu
 • Wykonanie wiatraczków

Październik (5)

 1. Przyszła Jesień
 • Słuchanie i czytanie wierszy o jesieni
 • Rozmowa o przygotowaniach przyrody na przyjście jesieni, dostrzeganie zależności między wyglądem przyrody a porą roku
 • Praca plastyczna „Jesienny krajobraz”
 • Kalambury, zagadki i kolorowanki jesienne
 • Odgłosy jesieni – zabawa na świeżym powietrzu
 1. Nasze zwierzaki
 • Pogadanka o ulubionych zwierzętach domowych, ich imionach i zwyczajach
 • Praca plastyczna „Mój zwierzak”
 • Zapoznanie ze sposobami pomocy i ochrony zwierząt
 • Plakat zachęcający do dbania o zwierzęta
 • Kolorowanki ze zwierzętami
 • Zagadki o zwierzętach
 1. Jesienne skarby
 • Zbieranie jesiennych skarbów na boisku i w okolicy szkoły
 • Stworzenie jesiennego kącika w świetlicy
 • Wykonanie ludzików i zwierzątek z kasztanów, jarzębiny, żołędzi
 • Kolorowanki jesienne
 • Jesienna dekoracja sali świetlicy
 1. Zwierzęta małe i duże w Zoo
 • Wykonanie zwierząt techniką orgiami płaskiego i przestrzennego
 • Najdziwniejsze zwierzęta świata – szukanie i oglądanie zdjęć w Internecie
 • Zapoznanie z ciekawostkami dotyczącymi rekordów wśród zwierząt
 • Kolorowanki ze zwierzętami z zoo
 • Praca plastyczna „Ja nie wierzę, że istnieje takie zwierze”
 • Wybór ulubionego zwierzaka – wypowiedź z uzasadnieniem
 1. Złota, polska Jesień
 • Wykonanie sukienki Pani Jesieni z liści
 • Praca plastyczna – jesienna wyklejanka
 • Kolorowanki jesienne
 • Tworzenie jesiennych stroików
 • Wyszukiwanie jesiennych krajobrazów w Internecie

Listopad (4)

 1. Dbamy o zdrowie
 • „Co robić, żeby być zdrowym jak ryba?” – pogadanka
 • Wykonanie plakatu na temat zdrowego odżywiania
 • Praca plastyczna: „Dbam o zdrowie”
 • Zabawa w lekarza i aptekę
 • Jak powinien wyglądać dzień ucznia? – rozmowa kierowana
 1. Narodowe Święto Niepodległości
 • „Kto Ty jesteś?” – nauka wiersza Władysława Bełzy
 • Rozmowa na temat Ojczyzny i patriotyzmu
 • Zapoznanie z symbolami narodowymi: flaga, godło, hymn
 • Wykonanie flagi Polski, wyklejanka godła
 • Słuchanie i nauka pieśni patriotycznych
 1. Pan Listopad
 • Nauka piosenki „Pan Listopad”
 • Rysunki listopadowych krajobrazów
 • Zabawa w naśladowanie deszczu, wiatru i jesiennej ulewy
 • Wyklejanka parasolek
 • Wycinanki kropel deszczu, ozdabianie świetlicy
 1. Mali sportowcy
 • „Sport to zdrowie” – pogadanka
 • Poranna gimnastyka w świetlicy
 • Wyścigi i tory przeszkód w sali gimnastycznej
 • Nauka maszerowania w szeregu
 • Gry zespołowe, zabawy z piłką

Grudzień (3)

 1. Św. Mikołaj przychodzi
 • Prawdziwa legenda św. Mikołaja – przybliżenie postaci i działalności św. mikołaja, kolorowanki postaci
 • Jakie przesłanie zostawił nam św. Mikołaj? – rozmowa kierowana, przypomnienie zwyczaju podrzucania upominków
 • Wykonanie mikołajkowych butów
 • Nauka piosenki „Kochany Panie Mikołaju”
 • Pisanie listów do św. Mikołaja
 1. Nasza Choinka
 • Przygotowanie i ustawienie choinki w świetlicy
 • Wykonanie ozdób choinkowych
 • Wykonanie kartek świątecznych
 • Rysunki i kolorowanki świąteczne
 1. Święta Bożego Narodzenia
 • Układanie życzeń Bożonarodzeniowych
 • Przygotowanie świątecznej dekoracji świetlicy
 • Tradycje i zwyczaje związane ze świętami Bożego Narodzenia – rozmowa kierowana
 • Uczymy się pięknie pakować prezenty
 • Śpiew ulubionych kolęd

Styczeń (4)

 1. Zima w pełni
 • Praca plastyczna „ zimowy krajobraz”
 • „Hu, hu ha zima zła” i inne piosenki zimowe – śpiew i nauka
 • Jak zwierzęta radzą sobie w czasie zimy, jak możemy je dokarmiać? – rozmowa
 • Wycinanie śnieżynek
 • Plakat z Panią Zimą
 1. Dzień Babci i Dziadka
 • „Mój dziadek, moja babcia są najlepsi, bo…” – pogadanka
 • Praca plastyczna „Portret babci i dziadka”
 • Wykonanie laurek z życzeniami dla dziadków
 • Układanie wierszyków o babci i dziadku
 1. Zimowe szaleństwo
 • Lepimy świetlicowego bałwana
 • Praca plastyczna: „ Śniegowy bałwanek”
 • Lubimy zimę czy nie?– wspólne wypisywanie plusów i minusów zimy
 • Wykonanie bałwanków z waty, włóczki i innych materiałów
 1. Zimowe sporty
 • Kalambury z nazwami sportów zimowych
 • Kolorowanki ze sportami zimowymi
 • Wycinanie śnieżynek, ozdabianie sali świetlicy
 • Zabawy w naśladowanie sportów zimowych

Luty (2)

 1. „Idzie luty, podkuj buty”
 • Co to jest przysłowie i czy przysłowia są mądre? – pogadanka
 • Przypomnienie znanych przysłów i zapoznanie z nowymi
 • Kalambury z przysłowiami dotyczącymi pogody
 • Ilustracje do przysłów
 • Nauka i śpiew piosenek ludowych
 1. Walentynki
 • Praca plastyczna: „moja walentynka”
 • Czytanie i układanie walentynkowych rymowanek
 • Wykonanie walentynek i obdarowanie nimi kolegów i koleżanek
 • Kogo kocham, kogo lubię – rozmowa kierowana o miłości dla rodziny, przyjaciół i kolegów
 • Impreza walentynkowa w świetlicy

Marzec (5)

 1. Dzień Kobiet
 • Sylwetki sławnych kobiet – zapoznanie z postaciami kobiet, które wpłynęły na losy świata
 • Wykonanie laurek dla pań pracujących w szkole
 • Zawody wykonywane przez kobiety – rozmowa kierowana
 • Kto jest dżentelmenem a kto damą? – przypomnienie zasad kulturalnego zachowania względem kobiet
 • Wybory miss i mistera świetlicy
 1. Nasi skrzydlaci przyjaciele
 • Oglądanie atlasów i książek o ptakach
 • Krzyżówki i zgadywanki z nazwami ptaków
 • Praca plastyczna: „Kaczka – dziwaczka”
 • Odgłosy ptaków – słuchanie i próby rozpoznawania odgłosów
 • Rysunki, wycinanki, kolorowanki z ptakami
 1. Idzie Wiosna
 • Wykonanie wiosennej dekoracji sali
 • Wspólne układanie krzyżówki wiosennej
 • Rozmowa na temat zwyczaju topienia Marzanny
 • Wykonanie świetlicowej Marzanny
 • Kolorowanki wiosenne
 1. Święta Wielkanocne
 • Przypomnienie tradycji i zwyczajów wielkanocnych – rozmowa kierowana
 • Wykonanie koszyczków wielkanocnych
 • Praca plastyczna: „ Pisanka wielkanocna”
 • Wykonanie kartek świątecznych i ozdób wielkanocnych
 • Układanie życzeń, kolorowanki wielkanocne

Kwiecień (5)

 1. Zając, kurczak i baranek
 • Kolorowanki ze zwierzakami świątecznymi
 • Czytanie świątecznych życzeń i wierszyków
 • Rozmowa kierowana o przygotowaniach świątecznych w naszych domach
 1. Rzeki Polski
 • Odszukiwanie rzek na mapie Polski
 • Szukanie źródeł i dopływów rzek w Polsce
 • Wykonanie statków techniką orgiami
 • Nauka piosenki „Płynie Wisła”
 • Rysunki krajobrazów z rzeką
 1. Kwiatki, bratki i stokrotki…
 • Zagadki z nazwami kwiatów
 • Posadzenie wiosennych kwiatków przed wejściem do szkoły
 • Kolorowanki z kwiatami
 • Praca plastyczna: „wiosenny bukiet”
 • Oglądanie zdjęć kwiatów i katalogów
 1. Urok kwitnących sadów
 • Co zmienia się za oknem wiosną? – pogadanka
 • Praca plastyczna: „Kwitnący sad”
 • Świetlicowy ogródek – siejemy rzeżuchę, sadzimy cebulę
 • Układanie rymowanek o wiośnie
 • Wykonanie wiosennych kwiatów z bibuły, papieru, gałganków itp.
 • Kalambury i zagadki obrazkowe z nazwami wiosennych kwiatów

Maj (4)

 1. Wiosenna burza
 • Burza, co to takiego? – pogadanka
 • Słuchanie odgłosów burzy
 • Rysunki burzy przy muzyce
 • Pogadanka o tęczy – skąd się bierze i jakie ma kolory
 • Tęczowe rysunki i plakaty
 1. Jak pies z kotem
 • Pogadanka o domowych czworonogach
 • Kolorowanki i rysunki psów i kotów
 • Nauka piosenki „Psie smutki”
 • Lepienie postaci pieska i kotka (z plasteliny, masy papierowej)
 • Oglądanie zdjęć z różnymi rasami psów i kotów
 1. Dzień Mamy
 • Wykonanie wspólnego plakatu – bukietu kwiatów, w których dzieci wpiszą imiona swoich mam
 • Praca plastyczna: „Moja mama”
 • Wykonanie upominków dla mam
 • Pisanie życzeń i wierszyków dla mam
 • „Moja mama najlepiej na świecie…” – niedokończone zdania o mamie
 1. Jak motylek…
 • Oglądanie książek i zdjęć motyli
 • Rysunki, kolorowanki i wyklejanki motyli
 • Ozdobienie motylami świetlicy i szkoły
 • Puszczanie baniek mydlanych

Czerwiec (4)

 1. Dzień Dziecka
 • Dzieci maja prawa i obowiązki – rozmowa kierowana
 • Co najbardziej lubię robić – swobodne wypowiedzi, rysunki
 • Praca plastyczna: „Mój autoportret”
 • Konkursy i zabawy ruchowe z nagrodami
 • Rozmowa na temat dzieci różnych narodowości, pokazanie podobieństw i różnic
 1. Co to jest przyroda?
 • Praca plastyczna: „Niezwykła przyroda ”
 • Słuchanie odgłosów przyrody, naśladowanie dźwięków
 • Zapoznanie z gatunkami i rodzajami drzew
 • Spacer po okolicy szkoły w poszukiwaniu różnych gatunków drzew
 • Kolorowanki przyrodnicze
 • Quiz przyrodniczy
 1. Piękna Ziemia – lepszy świat
 • Wspólne wyjaśnienie pojęć: środowisko, ekologia, ekolog
 • Obowiązki „Przyjaciela Ziemi”
 • Praca plastyczna „Czysta Ziemia”
 • Zapoznanie ze zwierzętami i roślinami chronionymi w Polsce
 • Wielkopolski Park Narodowy – skarb w naszej okolicy, zapoznanie z pojęciem parku narodowego, oglądanie folderów i publikacji
 1. Plany na wakacje
 • Oglądanie książek podróżniczych, folderów, atlasów…
 • Moja wymarzona podróż – planowanie podróży marzeń
 • Praca plastyczna: „egzotyczny krajobraz”
 • Czytanie fragmentów książki Łukasza Wierzbickiego „Afryka Kazika”, ilustracje do tekstu
 • „Giełda wakacyjnych pomysłów” – co można robić latem w domu – pogadanka
 • Rozmowa na temat bezpieczeństwa podczas wakacji
 • Porządkowanie świetlicy

 

Opracowała:

mgr Elżbieta Kaczmarek