TYDZIEŃ TOLERANCJI – listopad 2018 r.
4 grudnia 2018
SPRZĄTANIE ŚWIATA – wrzesień 2018 r.
4 grudnia 2018

Szkolny projekt „MOJE PRAWA”

Od poniedziałku 26 listopada ruszył w naszej szkole szkolny projekt Moje prawa.
W ramach projektu uczniowie biorą udział w zajęciach nt. swoich praw z wychowawcami oraz pedagogiem szkolnym, oglądają filmy o prawach dzieci w języku angielskim z nauczycielami przedmiotu,słuchają i czytają  opowiadania o powyższej tematyce.
Zapraszamy również do udziału w konkursie organizowanym w ramach projektu: Moja rodzina.
Konkurs polega na przygotowaniu drzewa genealogicznego rodziny. Szczegóły w dzienniku Librus.

 

 

Autorki projektu:
Izabela Potocka, Beata Wereniewicz,
Natalia Piotrowska, Karolina Bekalarek
i Krystyna Jabłonka