PEKA 2017/2018
6 września 2017
Komunikat – nabór 2018
22 lutego 2018

Zebranie Rady Rodziców

Przewodnicząca Rady Rodziców, Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Arkadego Fiedlera w Czapurach zapraszają członków Rady Oddziałowej do świetlicy wiejskiej w Czapurach w dniu 25 września 2017r. (poniedziałek) o godzinie 19:00 na pierwsze zebranie Rady Rodziców

Harmonogram spotkania:

  1. Czynności statutowe Rady Rodziców w tym wybór Prezydium Rady Rodziców.
  2. Uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną programu wychowawczo‑profilaktycznego szkoły.
  3. Opinia w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
  4. Prezentacja działań Rady Rodziców z poprzedniego roku szkolnym.
  5. Finanse Rady Rodziców.
  6. Plan pracy Rady Rodziców w roku szkolnym 2017/2018.

 

Z wyrazami szacunku

Agnieszka Kurek, Arkadiusz Jurek