Procedury przyjęcia uczniów klas I-III na zajęcia opiekuńczo-wychowawcze
21 maja 2020

Zakończenie roku szkolnego 2019/2020