Komunikaty

20 czerwca 2020

Zakończenie roku szkolnego 2019/2020

 
21 maja 2020

Procedury przyjęcia uczniów klas I-III na zajęcia opiekuńczo-wychowawcze

Oświadczenie rodzica Procedury przyjęcia uczniów kl. I-III
21 maja 2020

Komunikat nr 4 – zajęcia opiekuńczo-wychowawcze dla uczniów klas 1-3

Na podstawie decyzji Burmistrza Gminy Mosina, oraz na podstawie ilości zgłoszeń informuję, że od 25 maja 2020r. szkoła uruchamia zajęcia opiekuńczo-wychowawcze. Zajęcia będą realizowane od poniedziałku […]
10 maja 2020

Sekretariat szkoły – godziny pracy

5 maja 2020

PROCEDURY PRZYJĘCIA DZIECKA DO GRUPY PRZEDSZKOLNEJ PODCZAS ZAMKNIĘCIA SZKOŁY Z POWODU COVID-19

Propozycja utworzenia grupy przedszkolnej od 11 maja 2020r. w godzinach od 6:30 do 17:00. Oświadczenie rodziców (pdf)
5 maja 2020

Komunikat dyrektora szkoły nr 4 – zawieszenie zajęć – zdalne nauczanie

Instytucje wspierające działania szkołyRada Sołecka Czapur – sołtys wsi p. Waldemar Waligórski
Rada Sołecka Wiórka – sołtys wsi p. Marian Osuch
Rada Sołecka Babek – sołtys wsi p. Krzysztof Kłak
Parafia pw. św. Augustyna w Czapurach – proboszcz ks. Rafał Nowak
Nadleśnictwo w Babkach – nadleśniczy p. Mieczysław Kasprzyk
Ośrodek Zdrowia w Babkach – p. dyrektor dr Swietłana Bartkowiak
Luvena s.a. – Luboń
Wiejskie Stowarzyszenie Integracyjne “WIESTIN” – prezes p. Ewa Gąsienica-Brożyńska
Koło Emerytów i Rencistów Czapury-Wiórek “JEDNOŚĆ” – prezes p. Danuta Paszkiewicz
Koło Polskiego Związku Wędkarskiego 134 Wiórek – prezes p. Stanisław Matuszewski